Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 07.02.2020
Studio Wiik:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Studio Wiik Ay
Y-tunnus 0709712-4
Yritys toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme sähköisessä passikuvauksessa, studiokuvauksissa, mainoskuvauksissa, yms. valokuvauksissa ja kotisivujen kautta tapahtuvassa yhteydenotossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.

2. Rekisteriasiat / yhteyshenkilö
Robert Wiik
puh. 040 550 0963
robert.wiik@studiowiik.fi
Asiakaspalvelumme vastaa pääsääntöisesti kahden:n (2) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Studio Wiik Ay asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus) Studio Wiikin yhteystietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin kuten henkilötietojen välittäminen poliisin lupapalvelimelle (passikuvat).

5. Rekisterin tietosisältö
Seuraavat tiedot tallennetaan rekisteriin:
Nimi
Sähköpostiosoiteet
Puhelinnumerot
Asiakkaan viesti
Valokuvat

6. Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito-tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä, myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Studio Wiik:in asiakkaiden tekemistä kuva- ja
kuvaustilauksista. Tietoja voidaan myös kerätä Suomen Asiakasteto Oy:ltä asiakkaan maksukyvyn tarkistamiseksi kun on kysymyksessä osamaksukauppa tai maksu laskun kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttessä. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaateet
Henkilö tiedot säilytetään luottamuksellisina. Studio Wiik Ay:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietojenkäsittelyyn on kättöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

11. Tarkistus-, muutos- ja kielto-oikeus
Tarkistukset ja yhteystietojen muutokset tehdään ottamalla yhteys suoraan Studio Wiik Ay: robert.wiik@studiowiik.fi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaan ja muuta markkinointia varten.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihinsa, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoitaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Edellä mainituihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähetää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoiteella:
Studio Wiik Ay, Kippari 5, 67300 Kokkola tai s-posti: info@studiowiik.fi
Pyynnöt voidaan esitää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Studio Wiik Ay, Kippari 5, 67300 Kokkola.
Palvelua käytäessään käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua.

13. Evästeet / Cookies
Käytämme ns. evästeitä / cookie verkkosivuillamme, voidaksemme taata asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen. Evästeet kertovat meille kuinka asiakas käytää sivujamme. Voimme käyttää näitä tietoja parantaaksemme palvelujamme sekä verkkosivujamme sekä kävijöiden käyttäytymisen analysointiin. Evästeiden käytön estäminen voi vaikutaa / rajata asiakkaan käyttökokemuksia verkkosivuillamme.